Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης του βιβλίου  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ τόμος Β -  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ

     Σύμφωνα με την αρ. πρωτ 1820/Δ2/08-01-2021 Υ.Α  του Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιήθηκε τροποποίηση (μείωση) της εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή   στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού  Λυκείου.

 Κατά αντιστοιχία με τη τροποποίηση της εξεταστέας ύλης σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α. δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη για το 2021 οι παρακάτω ενότητες από το βιβλίο:

 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΟΜΟΣ Β΄» -ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
   ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ- ISBN: 978-960-7991-46-1

Ενότητα

Σελίδες

Μάθημα 31: Άλλες δομές δεδομένων –Λίστες

139 -159

Μάθημα 32: Δένδρα

160 - 186

Μάθημα 33: Γράφοι

187 - 200

Μάθημα 36 : Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (Η σελιδα 221 είναι εντός εξεταστέας ύλης)

222 - 267

Μάθημα 36: Εκσφαλμάτωση προγράμματος

                       37.2.5 Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί»

                                    Μεθοδολογία 37.1

                                    12η και 13η Λυμένη άσκηση

            Ασκήσεις: 37.2 (1ο, 2ο, 9ο, 10ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, Σ/Λ)

                             37.6, 23.7 , 37.8 (7η πρόταση), 37.38, 37.39, 37.40

 

283 - 287

 

298 – 301

 

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020


ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Α' και Τόμος Β΄  
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
Αγαπητοί φίλοι σας ενημερώνω ότι  πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη, η ανατύπωση των βιβλιων "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Α' καιΤόμος Β" χωρίς να πραγματοοιηθεί κάποια αλλαγή.
   ISBN Τόμου Α':978-960-7991-45-4 
  ISBN Τόμου Β':978-960-7991-46-1 
       
                        
       
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Β΄  
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι και μαθητές, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι από το Σάββατο 21/12/2019 κυκλοφορεί ο τόμος Β'  του νέου μου βιβλίο για το μάθημα "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" (πρώην ΑΕΠΠ) της Γ' Λυκείου.

Εκδόσεις "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN:978-960-7991-46-1 
Διαστάσεις: 17x24 cm

Ο τόμος Β΄ αναφέρεται στο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ το οποίο προστέθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος «Πληροφορική» που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού «Σπου­δών Οικονομίας & Πληροφορικής» της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λ­υκείων, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Λυκείων.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://gkarkaman-aepp.blogspot.com/

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΑΕΠΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020


Σας ενημερώνω ότι τον Ιούλιο του 2019, πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη η ανατύπωση του  βιβλίου μου, με τίτλο "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον", ISBN 978-960-7991-45-4   χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή.Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το σχολικό έτος 2018-2019

Σας ενημερώνω ότι από την Παρασκευή 7/9/2018, κυκλοφορεί η νέα έκδοση του βοηθήματος μου για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού «Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής»  της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λυκείων, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Λυκείων.

Το νέο βοήθημα  κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,  
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN: 978-960-7991-45-4  

 

Τα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης  είναι:

 • Είναι γραμμένο σύμφωνα με τη ύλη, όπως αυτή έχει οριστεί για τη σχολική χρονιά 2018-2019, δίνοντας βαρύτητα στον προγραμματισμό σε ΓΛΩΣΣΑ, διατηρώντας όμως και την επαφή με τους αλγορίθμους.
 • Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο. 
 •     Προστέθηκαν  νέες ασκήσεις και νέου τύπου μεθοδολογίες.
 • Ενσωματώθηκαν τα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων μέχρι και το 2018.
 • Έχει προστεθεί ένα νέο επίπεδο δυσκολίας στις ασκήσεις με κατάλληλη σήμανση (εύκολες, μέτριες, δύσκολες, πολύ δύσκολες).
 • · 
 • Στο τέλος του βιβλίου ενσωματώθηκε ένας οδηγός επανάληψης με: 144 ερωτήσεις θεωρίας, 6 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και 90+1 προτεινόμενα θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων .
 • Αποτελείται από 9 κεφάλαια και έχει οργανωθεί σε 23 «μαθήματα» με το κάθε έναν να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης.
 Διατηρεί την ίδια δομή με τις προηγούμενες εκδόσεις:
 • Εμπεριέχεται όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου δοσμένη με απλό και κατανοητό προς τον μαθητή τρόπο, σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
 • Παρουσιάζονται μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων.
 • Υπάρχουν παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να κατανοούνται καλύτερα από τους μαθητές
 • Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθούν σε ερωτήσεις Σ/Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρεσης λαθών και προβλημάτων.
 • Οι ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επίπεδο δυσκο­λίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύσκολη-πολύ δύσκολη)
 • Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις, τα οποία βοηθούν τον μαθητή.
 • Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητες μαθημάτων. 


Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2017-2018

Σας ενημερώνω ότι τον Ιούνιο του 2017, πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη η ανατύπωση του βιβλίου μου, με τίτλο "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον",  ISBN  978-960-7991-40-9 χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή.Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2016-2017

Σας ενημερώνω ότι πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη η ανατύπωση του τελευταίου μου βιβλίου, με τίτλο "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον",  ISBN  978-960-7991-40-9 χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή.Με τιμή
Γιώργος Καρκαμάνης